Crează Cont

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti este instituţia oficială prin care Cultul Creştin Penticostal din România îşi pregăteşte slujitorii, şi îşi asumă în întregime mărturisirea de credinţă a acestuia: Mărturisirea de credinţă a Bisericii Creştine Penticostale, Statutul Cultului Creştin Penticostal din România (vezi aici și aici) și Statutul slujitorilor Bisericii.

Articolele fundamentale ale mărturisirii noastre de credinţă:

Noi credem într-un singur Dumnezeu, în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Noi credem că Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu şi că este singura normă de credinţă a credinciosului şi a Bisericii. Noi credem în ineranța Sfintelor Scripturi.
Noi credem că Dumnezeu este Creatorul întregului univers, al omului şi al îngerilor.
Noi credem că păcatul a intrat în lume prin neascultarea primului om, Adam, şi că fiecare om se naşte în păcat, având nevoie de mântuire.
Noi credem că doar harul lui Dumnezeu face posibilă mântuirea omului, prin jertfa Domnului Isus Hristos, şi că beneficiile acestei jertfe sunt însuşite prin credinţă şi pocăinţă.
Noi credem că naşterea din nou a omului este opera Duhului Sfânt şi că Duhul Sfânt continuă să lucreze în viaţa credinciosului dându-i acestuia puterea de a face fapte bune (de a aduce roadă) şi de a trăi o viaţă sfântă.
Noi credem că botezul în apă se acordă celor care s-au întors la Dumnezeu şi au fost născuţi din nou, că trebuie efectuat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi că este actul prin care credinciosul este integrat în Biserică.
Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, însoţit de manifestarea vorbirii în alte limbi, ca experienţă distinctă de naşterea din nou şi de botezul în apă, experienţă prin care credinciosul primeşte putere pentru slujire şi care trebuie să fie urmată de umpleri repetate.
Noi credem că actul Cinei Domnului a fost instituit de Domnul Isus şi că el este un aşezământ esenţial al Bisericii prin care credincioşii îşi exprimă părtăşia cu natura dumnezeiască a Domnului nostru Isus Hristos.
Noi credem în continuitatea manifestărilor supranaturale ale Duhului Sfânt, prin darurile pe care le împarte El credincioşilor, spre zidirea Bisericii.
Noi credem în preoţia tuturor credincioşilor, dar şi în chemarea specială a unor credincioşi de a sluji ca lucrători învestiţi în lucrare prin ordinare.
Noi credem în sanctitatea familiei, ca instituţie rânduită de Dumnezeu prin actul căsătoriei.
Noi credem că mandatul suprem al Bisericii este acela de a duce Evanghelia până la marginile pământului şi că acest mandat trebuie dus la îndeplinire prin efortul conjugat al tuturor membrilor ei.
Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos pentru a-şi răpi Biserica, în învierea morţilor, în judecata de apoi şi în răsplătirile divine, în destinul veşnic al omului în Paradisul lui Dumnezeu sau în iad, despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu.

Locație

Acum Închis

Program

  • Luni 08:00 - 16:00
  • Marți 08:00 - 16:00
  • Miercuri 08:00 - 16:00
  • Joi 08:00 - 16:00
  • Vineri 08:00 - 14:00
  • SâmbătăÎnchis
  • DuminicăÎnchis